Docenten

Berkum, drs. Anja van

Anja van Berkum was tot voor enkele jaren werkzaam bij de Senioren Academie. Haar activiteiten betreffende de cursus Grenzkontakte heeft zij na haar afscheid voortgezet.

Bleumink, drs. Marianne

Marianne Bleumink is humaan/medisch bioloog en studeerde aan de RUG. Ze heeft als docent bij diverse onderwijsinstellingen Medische kennis en biologie gegeven. Van jongs af aan is ze gefascineerd door het functioneren van het menselijk lichaam. Ze wil haar kennis hierover graag delen en inzetten om mensen meer inzicht te geven in het functioneren van het eigen lichaam.

Homepage: www.praktijktekstenuitleg.nl

Boekschoten, prof. dr. G.J.

Professor Bert Boekschoten is emeritus hoogleraar paleontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds zijn emeritaat docent van vele Hovo-cursussen. Hij is sinds 1987 betrokken bij geologisch (veld)onderzoek in Afrika maar is ook kenner van Nederlandse zwerfstenen.

Email: g.j.boekschoten@vu.nl

Boele, drs. Kees

Drs. Kees Boele (1956) is bioloog, docent en ondernemer (Natuurpresentaties) en inmiddels enkele jaren werkzaam voor Hovo. Vroeger o.a. werkzaam bij de Natuur en Milieufederatie Groningen; Hortus Haren en botanische tuin De Kruidhof.

Email: info@natuurpresentaties.nl
Homepage: www.natuurpresentaties.nl

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer

Drs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer studeerden filosofie aan de RUG. De mens en het menselijk gedrag in de samenleving staan centraal in de cursussen van dit filosofen-echtpaar. Bolhuis en Meereboer zijn al vele jaren als docent bij de Senioren Academie en diverse andere hovo-instellingen in Nederland werkzaam.

Borger, prof. em. dr. Guus J.

Guus Borger (30 september 1942) is emeritus hoogleraar (Universiteit Amsterdam en VU Amsterdam) in de historische geografie.
Na een aantal jaren aan de HOVO VU college gegeven te hebben over verschillende onderwerpen, heeft nu ook HOVO Noord-Nederland hem uitgenodigd om een cursus te geven.

 

 

Bosch, prof. dr. Mineke

Mineke Bosch is hoogleraar Geschiedenis bij de Rijksuniversiteit. De geschiedenis van politieke cultuur en burgerschap, vrouwen en gendergeschiedenis en de geschiedenis van (internationale) vrouwenbewegingen behoren tot haar bijzondere aandachtsgebieden. Op dit moment houdt ze zich bezig met het voorbereiden van een tentoonstelling over 100 jaar vrouwenkiesrecht die vanaf eind april 2019 in het Groninger Museum te zien zal zijn.

Bosscher, prof. dr. Doeko

Prof. dr. Doeko Bosscher is emeritus hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de RUG. In zijn onderwijs en onderzoek richt hij zich zowel op de Nederlandse geschiedenis als op de contemporaine geschiedenis van (West-) Europa en de Verenigde Staten. Hij was tevens Rector Magnificus aan deze universiteit.

Brand, prof. dr. Hanno

Hanno Brand (1959) is historicus en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde geschiedenis in Leiden en Gent. Daarna was hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit Gent, het Duits Historisch Instituut in Parijs, de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Fryske Akademy. Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van de Hanze en de maritieme geschiedenis van Nederland en Friesland in de middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd.

Breukink, drs. Margaret

Drs. Margaret Breukink wordt gedreven door haar passie voor kunst. Haar specialiteit is het bieden van een brede cultuurhistorische context met veel aandacht voor de achtergrondverhalen en het gebruik van het beeldmateriaal.  

Broekers, ir. M.P

Maarten Broekers is na zijn afstuderen in de Meet- en Regeltechniek aan de TU Delft, 32 jaar werkzaam geweest bij Shell in diverse functies in binnen en buitenland, waaronder die als Reservoir Engineer en Media Relations Manager. Na zijn pensionering was hij oprichter van Kangaroo Miles, een initiatief om carpoolen te stimuleren door vraag en aanbod van ritten via SMS en internet aan elkaar te koppelen en was hij adviseur op het gebied van energie & communicatie.

Brood, dr. P.

Paul Brood (Utrecht, 5 augustus 1952) is archivaris en rechtshistoricus. Als schrijver en redacteur is hij betrokken bij verschillende historische publicaties. Brood was archivaris in Drenthe en in Groningen en is vanaf 2000 werkzaam bij het Nationaal Archief in Den Haag. (foto: Anne Reitsma)

Daemen, dr. H.

Harry Daemen (1949) studeerde politicologie en promoveerde op en proefschrift over burgerschap. In 1986 was hij mede-oprichter en eerste directeur van de Thorbecke Academie voor Overheidsmanagement te Leeuwarden. Vanaf 1991 was hij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderwijs en onderzoek is gericht op vraagstukken van democratie en besluitvorming, lokaal bestuur in Europa en Europese besluitvorming.

Dicke, drs. Maaike

Maaike Dicke (Dordrecht, 1961) is docente Italiaanse taal en cultuur aan de RUG en bij het Groninger Forum. In haar woonplaats Winsum heeft zij een vertaalbureau (Studio Giacomina) en geeft zij privélessen ‘Italiaans op maat’ (o.a. in het KinderBoekenHuis). 

Email: m.e.dicke@rug.nl

Diepeveen, Marleen

Marleen Diepeveen geeft al meer dan vijfentwintig jaar schrijftraining. Zij is een van de (weinige) gekwalificeerde docenten schrijven in Nederland.

Draaisma, prof. dr. Douwe

Douwe Draaisma is emeritus hoogleraar Geschiedenis van de Psychologie (rijksuniversiteit Groningen). Hij is daarnaast vooral bekend als auteur van verschillende boeken over het autobiografisch geheugen zoals 'Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt' en het in 2010 verschenen 'Vergeetboek'.

 

 

Homepage: http://douwedraaisma.nl/

Eskes, drs. joost

Joost Eskes voltooide in 1984 zijn studie geschiedenis aan de RUG en is sinds 1992 als docent aan de Hanzehogeschool Groningen verbonden. De afgelopen jaren werkte hij als docent geschiedenis aan de lerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Gelderen, drs. Miranda van

Miranda van Gelderen is kunsthistorica, doceert kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie aan diverse onderwijsinstellingen, geeft lezingen en begeleidt stadswandelingen en excursies. Speciale aandachtsgebieden: algemene kunstgeschiedenis, 17de eeuwse schilderkunst Noordelijke Nederlanden, materieel onderzoek van kunstvoorwerpen, beeldhouwkunst, Byzantijnse- en islamitische beeldende kunst en architectuur.

Email: info@kijkopkunst.nu

Hacquebord, prof. dr. L.

Louwrens Hacquebord (1947) studeerde fysische geografie en archeologie aan de Universiteit van Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde cum laude aan de Universiteit van Amsterdam. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar Arctische en Antarctische Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lange tijd was hij directeur van het Arctisch Centrum en in die hoedanigheid vertegenwoordigde hij Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in diverse internationale politieke en wetenschappelijke organisaties. Sinds 2013 is hij met emeritaat.

Hagdorn, drs. Michiel

Michiel Hagdorn is literatuurwetenschapper. Sinds 1997 doceert hij aan meerdere instellingen, waaronder HOVO, Duitse literatuur, muziek en (cultuur-)geschiedenis, onder meer over Thomas Mann, Franz Kafka, Johann Wolfgang von Goethe, Richard Wagner, de Duitse Romantiek en de geschiedenis van München, Berlijn en Weimar. Hij beschouwt kunstwerken altijd in de historische, intellectuele en culturele context.

Halbertsma, prof. dr. Marlite

Marlite Halbertsma is emeritus hoogleraar cultuurgeschiedenis en was verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Hasselblatt, prof. dr. C.

Cornelius Hasselblatt (1960) was van 1998 t/m 2014 hoogleraar Finoegrische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialiteiten zijn de Oostzeefinse talen (Estisch, Fins en kleine verwante talen), Finse en Estische literatuur, receptieonderzoek, geschiedenis en cultuurgeschiedenis.

Hek, Huub van 't

Huub van 't Hek (1947) deed rechten, communicatie en muziekgeschiedenis. Sinds 1980 zijn eigen Bureau 'tHekst & Uitleg. Gewerkt in opdracht van bedrijfsleven en overheid. Gepokt en gemazeld in de werking der systemen. Kent zijn klassieken. Groot operaspecialist. Kennis als basis, inzicht als doel, humor als middel.Leidraad: het heden is het verleden gezien door de toekomst.

Homepage: www.hektic.nl

Holtrop, drs. Johan

Drs. J. Holtrop is kunsthistoricus en werk(te) onder andere als tentoonstellingsmaker, criticus, schrijver en doceert bij verschillende instellingen, zoals het HOVO vanaf 1996. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de relatie tussen beeldende kunst en het brein.  

Hoogenboezem, drs. Klaas

Drs. Klaas Hoogenboezem (1940) was tot 2005 docent geschiedenis en aardrijkskunde aan het Hondsrugcollege in Emmen. Hij geeft lezingen en cursussen voor Volksuniversiteiten, Bibliotheken en verenigingen. Daarnaast organiseert hij studiedagen en excursies in het in het Nederlands-Duitse grensgebied.

Hoving, drs. Hilde

Drs. Hilde Hoving is theoloog. Zij was jaren werkzaam als docent filosofie aan een HBO theologieopleiding van de NHL Hogeschool te Leeuwarden. Zij is geestelijk verzorger en leidt uitvaarten vanuit christelijk en humanistisch perspectief.

Homepage: www.hildehoving.nl

Hupperets, drs. K.J.

Karel Hupperetz was docent Germanistiek en theaterwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Jagersma, drs. Arend Klaas

Drs. Arend Klaas Jagersma studeerde onder andere filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig onderzoeker en docent filosofie. Sinds 1996 verzorgt hij colleges voor meerdere hovo-instellingen.

Jorna, dr. Rients

Rients Jorna (1952) studeerde Nederlands en Management Studies, en was gedurende decennia directeur/bestuurder in het hoger beroepsonderwijs.

Kauffman, prof. dr. H. F.

Henk Kauffman is emeritus hoogleraar bij het UMCG

Kemper, drs. J.A.R.

Drs. Sjef Kemper was tot zijn pensionering verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als docent Grieks en Latijn en hij heeft onder andere jarenlang de universiteitsbrede mythologie-minor Een doos van Pandora verzorgd.

Koningsbrugge, prof. dr. J.S.A.M. van

Prof. dr. J.S.A.M. (Hans) van Koningsbrugge is hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Hij is directeur van het Nederland-Rusland Centrum én van het evenzeer aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden Centre for Russian Studies. Hij is betrokken bij de minor- en masteropleiding Midden- en Oost-Europastudies en specialist in de Europese geschiedenis van de 18e eeuw.

Korf, em. prof. dr. J.

professor Jacob Korf is emeritus hoogleraar Biologische Psychiatrie.

 

Homepage: j-korf@home.nl

Kraft van Ermel, MA, Nicolaas

Nicolaas A. Kraft van Ermel is historicus gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis van Rusland, Oekraïne en Polen; zijn bredere expertise is gelegen in de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw. In 2011 studeerde hij af aan de Research Master Modern History and International Relations. Sinds 2012 is hij werkzaam aan het Nederland-Rusland Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Krüger, drs. Laurens

Laurens Krüger studeerde Cultuurgeschiedenis. Zij is mede-organisator filosofisch café Philos Groningen en organiseert activiteiten op het gebied van kunstreflectie en creatieve ontwikkeling. Haar actieve belangstelling voor filosofie, literatuur, kunst en (cognitie-)wetenschappen zet zij om in nieuwe manieren van werken en denken op het kruispunt van deze disciplines. Laurens studeert Kunsteducatie aan het Frank Mohrinstituut.

Email: Laurens@kijkjezien.nl

Looijenga, dr. Tineke

Tineke Looijenga studeerde Oude Germaanse Talen en Culturen aan de RUG en promoveerde in 1997 op de oudste runeninscripties van Europa. Haar onderzoek heeft zich later meer gericht op de archeologie en op de oudere geschiedenis van Europa. Als onafhankelijk onderzoeker combineert zij archeologie en taalkunde en richt ze zich op Kelten en Prehistorische culturen in  Europa. De focus is op neolithicum, bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd.

Man, drs. Hans de

Hans de Man studeerde architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is werkzaam als zelfstandig architectuurhistoricus. Daarnaast is hij als docent verbonden aan diverse instellingen, waaronder ArtEZ academie van bouwkunst.

Mulder, drs. Gerry

Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid aan de Senioren Academie te Groningen en Klassieke Oudheid in Leeuwarden. 

Olffen, Karel van

Karel van Olffen is musicus. Na zijn opleiding aan het conservatorium in Amsterdam , specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Russische muziek en haar dwarsverbindingen met de Russische literatuur en schilderkunst.

 

 

Email: karelvanolffen@hotmail.com

Ozenga, Bertine

Bertine Ozenga studeerde geschiedenis en heeft zich bezig gehouden met beeldvorming van vrouwen in de historiografie.

 

 

Reijers, dr. J.A. (Tom)

Tom Rijders was exploratiegeoloog voor Shell (1972-1999). Hij begeleidde na zijn pensionering (1999) wereldwijd wetenschappelijk reizen en expedities en geeft tegenwoordig HOVO-cursussen alsmede gastlessen op middelbare scholen.

 

 

Email: tjareijers@hetnet.nl

Reinders, prof. dr. Reinder

Dr. Reinder Reinders is emeritus hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1971 verricht hij archeologisch onderzoek in Thessalië (Griekenland) en van 1976 tot 2016 leidde hij de Nederlandse opgravingen in het gebied van de Hellenistische stad Halos. Daarnaast gaat zijn belangstelling uit naar kaarten van de provincie Groningen en de bewoningsgeschiedenis van de Drentse dorpen Pesse, Havelte en Uffelte.

Renner, prof. dr. Hans

Prof. dr. Hans Renner, geboren te Praag, is emeritus hoogleraar in Midden- en Oost-Europese Geschiedenis aan de RUG. Zijn belangstelling gaat uit naar de laatste tweehonderd jaar van de Europese geschiedenis, met name de geschiedenis van Rusland, de Sovjetunie en andere voormalige communistische landen.

Rotshuizen, drs. M.L. (Loes)

Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam (VU) en Parijs (Sorbonne). Zij doceerde kunst- en cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan NHL Hogeschool in Leeuwarden. Zij trad op als (mede)curator van beeldententoonstellingen in het park Vijversburg bij Leeuwarden. Daarnaast was en is zij nog steeds actief als docente binnen het HOVO in Noord-Nederland, met als standplaats Leeuwarden.

Roué, drs. Alberte

Alberte Roué was verbonden aan de afdeling Frans van Romaanse Talen en Culturen (RTC) bij de RUG. Ze gaf daar colleges Franse taalvaardigheid en cultuur.

Schilder, drs. A.J.E.

Agnes Schilder is psycholoog en als docent verbonden aan diverse onderwijsinstellingen waaronder de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen. Voor meer informatie zie: www.acttoo.nl

Homepage: www.acttoo.nl

Schoonhoven, dr. Henk

Dr. Henk Schoonhoven was universitair docent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt al vele jaren cursussen voor de Senioren Academie.

Schoot Uiterkamp, prof. dr. A.J.M. (Ton)

Ton Schoot Uiterkamp was van 1991 tot 2009 hoogleraar Milieukunde aan de RUG. Sinds zijn emeritaat in 2009 is hij als docent werkzaam vooral op het gebied van energie, klimaat en milieu.   

 

 

Slurink, dr. P.

Dr. Pouwel Slurink promoveerde in de wetenschapsfilosofie met Why some apes became humans (2002). Hij gaf les aan diverse universiteiten, HOVO's en de ISVW. Hij schreef veel over evolutie en filosofie, o.a. Aap zoekt zin; waarom wij bewustzijn, vrije wil, cultuur en religie hebben (2014).

 

 

 

Homepage: https://radboud.academia.edu/PouwelSlurink

Somers, drs Frans

Frans Somers (1947) is econoom. Hij is auteur van talrijke studieboeken over de (internationale) economie en doceerde onder andere aan de Hanzehogeschool Groningen, de Universiteit van Leiden, de AOG School of management en als gastdocent aan universiteiten in Praag, Boedapest en Moskou. De laatste jaren voor zijn pensionering in 2016 werkte hij als zelfstandig adviseur voorinternationaliseringsprogramma's van universiteiten en hogescholen.

 

 

Steenwijk, dr. Frank van

Dr. Frank J. van Steenwijk studeerde Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tot zijn pensionering was hij werkzaam als docent bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Email: f.j.van.steenwijk@rug.nl

Timmerman (MA), Harm

Harm Timmerman is musicoloog, muzikant en HBO-docent met brede ervaring en achtergrond binnen meerdere muzikale domeinen, van klassiek, tot jazz, tot pop- en rockmuziek. Gefascineerd door de invloed van muziek op identiteit en de betekenis van muziek.

Tuuk, drs. Edward van der

Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving, en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van 'intrinsieke waarde' in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Hij verzorgt cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de U3L, de ISVW, en voorheen het Instituut voor Filosofie en de Volksuniversiteit.

Vecht, drs. Ellen van der

Drs Ellen van der Vecht geeft als kunsthistorica les op verschillende gebieden van de kunstgeschiedenis, met als specialisaties Italiaanse renaissance en de beeldende kunst van de 19-20e eeuw.

Videler, prof. dr. John. J.

Dr. John J. Videler is emeritus hoogleraar Evolutionaire Mechanica aan de Universiteit van Leiden, en Mariene Zoölogie en Bionica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn expertise omvat kennis over zwemmen, vliegen en toepassingen van biologische kennis in de techniek.

Homepage: www.joepvof.nl

Visser, drs. Romke

Romke Visser is historicus en gespecialiseerd in de geschiedenis van het Italiaanse fascisme, de stadsgeschiedenis van Rome en het humanisme in de 20ste eeuw. Naast zijn lidmaatschap van de Provinciale Staten van Groningen, is hij zelfstandig onderwijskundige en erfgoedspecialist.

Vogel, dr. dr. Marianne

Marianne Vogel (1958) is persoonlijke coach en literatuurwetenschapper. In haar advies- en coachpraktijk De Bosvogel te Zuidhorn begeleidt zij cliënten. Daarnaast geeft ze cursussen en leesgroepen. Marianne Vogel is gepromoveerd in de Letteren en in de Algemene Wetenschappen. Haar specialiteiten zijn literatuur- en cultuuranalyse, zingeving en creatieve omgang met problemen.

Weertman, drs. Georgine

Drs. Georgine Weertman is mediaeviste. Sinds een aantal jaren geeft zij cursussen over de Middeleeuwen aan de Senioren Academie en andere HOVO's. Tot 2005 was zij directeur van de Senioren Academie Groningen en Drenthe.

Email: georgine.weertman@gmail.com

Wesselius, dr. Paul

Dr. Paul Wesselius (1942) studeerde sterrenkunde in Amsterdam. Tot 2005 werkte hij bij SRON aan de satellieten ANS, IRAS, ISO en Herschel, de laatste 10 jaar als divisiehoofd.

Wismeijer, dr. Andreas

Andreas Wismeijer heeft na zijn afstuderen aan de Universiteit van Tilburg zes jaar aan de Vrije Universiteit van Barcelona gewerkt als docent en onderzoeker. Zijn onderzoek richt zich met name op de persoonlijkheidspsychologie en de relatie tussen het hebben van geheimen en welzijn.

 

Woude, drs. Siem van der

Siem van der Woude studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen en volgde daarnaast diverse opleidingen in de archiefwetenschap. Hij is vanaf 1980 in verschillende functies werkzaam bij het Ryksargyf en vanaf 2002 bij Tresoar. De laatste jaren is hij vooral actief als publiekshistoricus.

Ziegelaar, drs. Arnold

Arnold Ziegelaar (1962) is filosoof, beeldend kunstenaar en schrijver. Hij studeerde aanvankelijk natuurkunde, maar studeerde af als filosoof bij de Universiteit Leiden. Hij is als docent filosofie werkzaam in het hoger onderwijs. Zijn interesse ligt vooral bij metafysica, bewustzijnsfilosofie en levensfilosofie. Hij publiceerde Aardse mystiek, inleiding in de filosofie van de verwondering (2015) en Oorspronkelijk bewustzijn, een kritiek van de neuromane rede (2016). Zijn beide boeken ontvingen lovende recensies.Hij verricht als buitenpromovendus bij de Universiteit Leiden onderzoek naar de grondvraag van de metafysica.

Homepage: www.arnoldziegelaar.nl

Zwitser, dr. Marcel

Dr. Marcel S. Zwitser studeerde muziektheorie en muziekwetenschap en rondde zijn opleiding af met een postdoctorale lerarenopleiding muziek. In 2012 promoveerde hij aan de Universiteit van Utrecht op een interdisciplinair proefschrift muziekwetenschap en historische theologie. Sinds 2000 verzorgt hij cursussen voor het HOVO in o.m. Groningen en Amsterdam. Website: www.marcelzwitser.nl