Inschrijfvoorwaarden

Inschrijving geschiedt bij voorkeur via de website, maar u kunt zich ook inschrijven door het inschrijfformulier uit de cursusgids te sturen naar het secretariaat van de Senioren Academie. Binnen een week na binnenkomst van uw inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging over de mail of per post (als u geen e-mailadres hebt opgegeven). Ook als de cursus van uw keuze al volgeboekt is, ontvangt u daarvan bericht. Mocht u binnen deze week niets van ons horen, dan verzoeken we u dringend contact met ons op te nemen. Een definitieve deelnamebevestiging met daarin alle praktische informatie over de cursus ontvangt u uiterlijk een week voor aanvang van uw cursus. Hierin staan de locatie, cursusmateriaal, inlogcode en alle overige informatie betreffende de cursus vermeld.
Deze definitieve deelnamebevestiging is tevens uw bewijs van inschrijving. Als een cursus door gebrek aan belangstelling niet door kan gaan, nemen we uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum contact met u op.

 

Wachtlijst
Regelmatig blijkt een cursus al voor de uiterste inschrijving te zijn voltekend. Dit wordt dan bij de desbetreffende cursus op de website vermeld. Bij inschrijving voor de betreffende cursus wordt u dan op een wachtlijst geplaatst. Als er meer dan 5 personen op de wachtlijst staan, wordt ook de wachtlijst gesloten. Inschrijving is dan niet meer mogelijk. Als er een plaats vrij komt krijgt de eerste persoon op de wachtlijst bericht van ons.

 

Annulering
U kunt een cursus annuleren tot twee weken voor aanvang van de cursus. Administratiekosten (€15.-) worden dan wel in rekening gebracht. Bij een annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de cursusprijs in mindering gebracht op het eindbedrag. Hierna is annuleren niet meer mogelijk. Als er een cursus niet door kan gaan, wordt het totale bedrag, indien al geïncasseerd, op uw rekening teruggestort. Indien u van cursus wilt veranderen, dan kan dat alleen in overleg met het secretariaat. Ook dan worden administratiekosten berekend.

 

Annulering door HOVO
Als een cursus door onvoldoende aanmeldingen niet door kan gaan, sturen we u zo snel mogelijk na de peildatum (2 weken voor de aanvangsdatum van de cursus) bericht.
In andere gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte van de docent, laten we dat per omgaande weten. Het HOVO-bureau houdt zich het recht voor om in uiterste noodzaak wijzigingen in het collegerooster aan te brengen. Dit wordt dan vermeld op de website bij de betreffende cursus.

 

Cursusprijs
De cursusprijs, en de eventuele kosten van het cursusmateriaal, staan vermeld bij de desbetreffende cursus. U ontvangt de pro-forma factuur bij uw overige cursusinformatie uiterlijk een week voor aanvang van de cursus. Als u bij uw inschrijving toestemming hebt gegeven voor een eenmalige incasso, wordt het totaalbedrag van uw rekening afgeschreven. Indien u geen toestemming voor automatische incasso hebt afgegeven ontvangt u een aparte factuur ter betaling. Hiervoor worden € 5,- extra administratiekosten in rekening gebracht.

Inkomensafhankelijke korting
De Senioren Academie geeft, indien nodig, korting op het cursusgeld van één cursus per programma. Er is geen korting mogelijk op het cursusmateriaal. Als u denkt in aanmerking te komen voor korting dient u een kopie van de opgave van uw inkomen over het afgelopen jaar mee te sturen. Bij een bruto gezinsinkomen
- lager dan € 19.000,- per jaar bedraagt de korting 40% van de in de gids genoemde cursusprijs
De aanvraag voor de korting, met bewijsstuk, dient voor de uiterste inschrijfdatum bij de Senioren Academie aanwezig te zijn.

 

Lenerspas Universiteitsbibliotheek en toegang Universiteitsmuseum

Uw deelnamebewijs, samen met een geldig identiteitsbewijs, geeft u de mogelijkheid om een gratis lenerspas van de Universiteitsbibliotheek (Broerstraat, Groningen) te krijgen voor de duur van de cursus. De pas kunt u aanvragen bij de uitleenbalie op de eerste verdieping. Tevens kunt u op vertoon van uw deelnamebewijs gratis de tentoonstellingen in het Universiteitsmuseum (Oude Kijk in ’t Jatstraat, Groningen) bezoeken.

Wijzigingen
De in de studiegids vermelde gegevens kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn zonder dat het bestuur van de Senioren Academie aansprakelijk gesteld kan worden.

Aansprakelijkheid
De Senioren Academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook ontstaan voor, tijdens en na de door de Senioren Academie georganiseerde activiteiten.