Geschiedenis en archeologie

Vorwärts immer, Rückwärts nimmer - DDR 1949-1989, 40 jaar socialisme

Hoogenboezem, drs. Klaas - Hoorcolleges (6x) met gelegenheid voor vragen en discussie - € 145,00

Inschrijven is niet meer mogelijk. De uiterste inschrijfdatum is verstreken.

In 1949 mogen de Oost-Duitse communisten bewijzen dat ze hun eigen "socialistische staat" op Duitse bodem kunnen stichten. Grote onrust ontstaat al snel na onteigeningen en nationalisaties. De volksopstand van 1953 en de bouw van de Berlijnse muur in 1961 bewijzen de zwakte van deze staat. Als in 1989 de Sovjet Unie haar steun intrekt stort het regime als een kaartenhuis ineen.

Geschiedenis van Fryslân -

Woude, drs. Siem van der - Hoorcolleges (6x) met ruimte voor vragen en discussie - € 145,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven. 

Deze cursus biedt in zes colleges een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Friese geschiedenis vanaf het jaar nul tot heden. In elk college wordt een bepaalde periode behandeld en daarbij komen zoveel mogelijk steeds dezelfde thema’s aan de orde: politiek en bestuur; economie; landschap; godsdienst en cultuur. 

Opkomst en ondergang van het sovjetcommunisme. - Erfenis en erfgenamen

Renner, prof. dr. Hans, Bosscher, prof. dr. Doeko - Hoorcolleges (8x) met ruimte voor vragen en discussie - € 195,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is verstreken. U kunt zich niet meer inschrijven.

Dit jaar herdenken wij dat 30 jaar geleden, in november 1989, de Berlijnse Muur viel. Deze val luidde het einde van het communistische tijdperk in. Twee jaar later viel de Sovjetunie uiteen. In deze collegereeks wordt het sovjetcommunisme onder de historische loep gelegd.