Filosofie

Betere mensen of: de tirannie van de norm -

Tuuk, drs. Edward van der - Hoorcolleges (10x) met ruimte voor vragen - € 235,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven. 

In onze moderne samenleving heet vrijheid het hoogste goed, maar staat het leven steeds meer in het teken van voldoen aan de norm. Normen sturen het gedrag van burgers en werknemers in een gewenste richting; ze definiëren wat als normaal of wenselijk geldt, en wat als afwijkend of onwenselijk.

Ruimte en tijd - Een filosofisch onderzoek naar hun wezen

Ziegelaar, drs. Arnold - Hoorcolleges (7x) met verlengde collegeduur - € 232,00

We denken na over de vraag wat ruimte en tijd zijn. We bespreken opvattingen uit de Oudheid en vroegmoderniteit. We benaderen ruimte en tijd vanuit denkrichtingen geïnspireerd door de natuurwetenschap, maar ook vanuit richtingen die uitgaan van de ervaring van ruimte en tijd. Denkers die onder andere aan de orde komen, zijn: Aristoteles, Plotinus, Augustinus, Spinoza, Newton, Leibniz, Kant, Husserl en Heidegger.