Stichting Steunfonds Senioren Academie Groningen-Friesland-Drenthe 

De Stichting Steunfonds heeft de volgende doelstelling: het stimuleren en het in stand houden van de Senioren Academie Groningen Friesland en Drenthe door het financieel ondersteunen van onder meer:

Het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma's en onderwijsvormen;
Het aanbieden van belangrijk geachte, maar wellicht niet rendabele programma-onderdelen;
Het organiseren van eenmalige, buiten het gewone programma vallende activiteiten;
Onderzoek naar een aan ouderen aangepaste didactiek;
Het bevorderen van nationale en internationale contacten;
Het verlenen van kortingen aan cursisten die niet in staat zijn het volledige cursusgeld te betalen.

Kortingsregeling kosten cursusprijs
De Stichting Steunfonds maakt het mogelijk dat de Senioren Academie, indien nodig, korting geeft op maximaal 1 cursus per programma. Een korting van 40% op het cursusgeld is mogelijk bij een brutogezinsinkomen van € 19.000 of minder per jaar. Meer informatie vindt u in de gids (achterzijde) of u kunt hiervoor een mail sturen naar mevrouw Janita van Dijk (j.van.dijk@rug.nl)

Donateur worden
Indien u donateur wilt worden van het Steunfonds kunt u dit doen door, liefst jaarlijks, een bedrag te schenken aan het Steunfonds. Elk bedrag is welkom, maar een bijdrage hoger dan € 25,-- wordt toegejuicht.  

Het secretariaat van de Senioren Academie geeft u graag informatie hoe u donateur van de Stichting Steunfonds kunt worden.


Bestuur

Voorzitter: de heer P. van der Burg
Penningmeester: de heer J.B.M. Meiberg
Secretaris: mevrouw A.M. van Wagenberg

Het bestuur ontvangt geen beloning voor de werkzaamheden.
Er is geen personeel in dienst. 
Kamer van Koophandel 41012899

Balans 2018

RSIN: 8061.43.253

Bezoekadres: oude Boteringestraat 34, 9712 GK Groningen.
Telefoon: 0503636597

De Stichting Steunfonds heeft ten doel: het stimuleren en in stand houden van de Senioren Academie (HOVO) te Groningen, Friesland en Drenthe en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Verder tracht de Stichting haar doel onder meer te verwezenlijken door het financieel ondersteunen van:

 

  • Het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma 's en onderwijsvormen
  • Het aanbieden van belangrijk geachte, maar wellicht niet rendabele programma-onderdelen
  • Het organiseren van eenmalige, buiten het programma vallende activiteiten
  • Onderzoek naar een aan ouderen aangepaste didactiek
  • Het bevorderen van nationale en internationale contacten
  • Het verlenen van kortingen aan cursisten die niet in staat zijn het volledige cursusgeld te betalen
  • Het werven van nog niet bereikte publieksgroepen, een en ander in het kader van het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (afgekort HOVO) te Groningen, Friesland en Drenthe.