Stichting Vrienden van de Senioren Academie

De Stichting Vrienden van de Senioren Academie is een organisatie van en voor de cursisten en is actief betrokken bij het reilen en zeilen van de Senioren Academie. 

De ' Vrienden' zijn vanaf het begin bij de activiteiten van de Senioren Academie betrokken. De Vrienden organiseren voor hun leden een aantal activiteiten per jaar en brengen een eigen blad uit (de Vriendenpost) dat drie maal per jaar verschijnt. De Vrienden onderhouden in samenspraak met de Senioren Academie diverse internationale contacten met organisaties die zich bezig houden met Hoger Onderwijs voor Ouderen. 

Donateurs van de Stichting Vrienden van de Senioren Academie hebben gratis toegang tot de jaarlijkse Vriendenmiddag en ontvangen 3x per jaar de Vriendenpost.

Voor meer informatie: www.vriendenhovogroningen.nl


Vanuit de Vrienden is in 2017 deelgenomen aan het internationale Project van het Educationale Senior Network.

EduSenNet project afgerond

Het EduSenNet project over nieuwe ontwikkelingen in het hoger onderwijs in Europa werd in december 2017 afgerond.
De Senioren Academie Groningen-Friesland-Drenthe is een van de zeven partners in dit project. De andere partners zijn Seniorenuniversiteiten in Bratislava (coördinator), Brno (Tsjechische Republiek), Chemnitz, Magdeburg (beiden Duitsland), Uppsala (Zweden) en Alicante (Spanje).

Het project bestond uit drie fases: 

  1. Een inventarisatie van het bestaande aanbod aan onderwijs van de bij EFOS aangesloten universiteiten en Hogescholen en een enquête onder de cursisten
  2. Een enquête onder ouderen, die om uiteenlopende redenen nog niet of niet meer aan het onderwijs deelnemen over de obstakels die zij ondervinden en hoe die geslecht zouden kunnen worden.
  3. Ideeën en aanbevelingen om de toegankelijkheid van het HOVO verder te verbeteren.


De resultaten zijn te vinden op de website edusennet.efos-europa.eu 

Publicaties:

Folder EduSenNet

Review Table van Seniorenuniversiteiten

Leren op latere leeftijd. Wensen en motivatie van 50+ers