Senioren Academie Sociëteit

De Senioren Academie Sociëteit (SAS) is een zelfstandige en multidisciplinaire studiekring van emeriti en oud-docenten van universiteit en hogeschool, gelieerd aan de Senioren Academie. Zij spoort belangrijke nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op en wijdt kritische beschouwingen aan actuele maatschappelijke thema's.

In het cursusaanbod van de Senioren Academie Groningen-Friesland-Drenthe zijn jaarlijks enkele cursussen te vinden die afkomstig zijn uit de gelederen van de Senioren Academie Sociëteit  . Meer informatie kunt u vinden op www.sasgroningen.nl