Natuurwetenschappen

Geologie in het dagelijks leven - Geologische onderwerpen die ons leven beïnvloeden

Reijers, dr. J.A. (Tom) - Hoorcollegs (6x) - € 145,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven.

In het Antropoceen, het ‘tijdvak van de mens’, leven we op een slecht  begrepen aarde. Waarom ziet Europa er geografisch zo grillig uit? Hoe ontstonden de imposante gebergte en weidse vlakten? Wat is onze plaats op aarde naast andere levensvormen? En hoe beïnvloeden wij het milieu?
Deze cursus met een bloemlezing van geologische onderwerpen geeft een eerste indruk van het vak geologie en de reikwijdte hiervan,

Thermodynamica - Wetmatigheid van wanorde

Steenwijk, dr. Frank van - Hoorcolleges (10x) met ruimte voor vragen - € 232,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven. 

De thermodynamica werd in de 19de eeuw ontwikkeld, deels ingegeven door het streven om de al eerder ontwikkelde stoommachine efficiënter te maken. De equivalentie van warmte, arbeid en energie werden onderkend en vastgelegd in de eerste hoofdwet van de thermodynamica. Tevens werd duidelijk dat alle processen in de natuur gedreven worden door de toename van de wanorde: de tweede hoofdwet van de thermodynamica.  Populair gezegd: Bij alles wat er gebeurt wordt de wanorde groter.

Voortplanting en gedrag - Veelzijdig complex

Boele, drs. Kees - Hoorcolleges (5x) met ruimte voor vragen en discussie - € 123,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschijven. 

Geslachtelijke voortplanting als een welluidende symfonie. Agressie ingetoomd, kleuren, geluiden en geuren als ondersteuning ingezet bij specifiek gedrag. Dat is de essentie van deze cursus ethologie. In vijf bijeenkomsten biedt de docent een bloemlezing van bijzondere en soms zelfs bizarre voorbeelden hoe beide seksen bij allerlei dieren elkaar kunnen vinden en tot het gewenste resultaat kunnen komen.