Muziek en theater

Russische Romantici - Literatuur, muziek en schilderkunst in de 19e eeuw

Olffen, Karel van - Hoorcolleges (6x) met ruimte voor vragen en discussie - € 145,00

Deze cursus is vol. U kunt zich niet meer inschrijven.

Het Romantisch tijdperk in Rusland komt voort uit de gebeurtenissen rond het jaar 1812: de vaderlandse overwinning op Napoleon, de hoge verwachtingen van de regeerperiode van Alexander I en iets later de opstand van de Dekabristen met hun romantisch revolutionaire vrijheidsidealen. Dit alles uitte zich in een nationalistisch, patriottistische stemming en een nieuw bewustzijn binnen het politieke en vooral culturele leven. Hier begint de magnifieke bloeitijd van de Russische 19e eeuwse kunst, waarover deze cursus zal gaan.

De onbekendste bekende componist - Inleiding tot het leven en werk van Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Zwitser, dr. Marcel - Hoorcolleges (10x) - € 235,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven. 

Franz Joseph Haydn (1732-1809) is de grondlegger van de Weense klassieke stijl. Hij geldt als de schepper van de klassieke symfonie en van het strijkkwartet.

Iedereen is muzikaal - Muziek en wetenschap, een ontdekkingsreis

Timmerman (MA), Harm - Hoorcolleges (8x) met ruimte voor vragen en discussie - € 178,50

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven.

Wie kent niet dat heerlijke, nostalgische gevoel waarmee het luisteren naar een oude Top 40 hit of een compositie die we decennialang niet hebben gehoord ons terugbrengt in de tijd en die 'eerste keer' herbeleven? Muziek heeft deze kracht, ze is onlosmakelijk verbonden met belangrijke gebeurtenissen in ons leven. Muziek maakt homo sapiens tot een uniek wezen. Het luisteren naar en het maken van muziek biedt allereerst troost, ontroering en gezelschap.