Mens en maatschappij

Ons geld, Brexit, handelsoorlogen en eb en vloed in de economie. De economie verklaard voor de niet-econoom - Deze cursus is volgeboekt.

Somers, drs Frans - Werk- en discussiecolleges (6x) - € 167,00

Deze cursus is vol. U kunt zich niet meer inschrijven.

Al sinds jaar en dag staan de kranten en andere media bol van de ontwikkelingen in de economie. Vooral sinds 2008 is het raak. De financiële crisis, dreigend faillissement van Griekenland en een aantal andere EU-landen, banken die op instorten staan, handelsoorlogen, Brexit, maar ook een oplevende economie: er gaat geen dag voorbij of de media besteden uitgebreid aandacht aan deze zaken. Vaak blijft het bij oppervlakkige informatie, maar er worden ook regelmatig meer diepgaande analyses gegeven. Toch blijft het voor de geïnteresseerde leek moeilijk om de samenhang tussen de verschillende gebeurtenissen te zien.
De doelstelling van deze cursus is om de deelnemers een inzicht te geven in de theoretische achtergronden van deze gebeurtenissen.

Uw geheugen: van eerste herinneringen tot ouderdomsvergeetachtigheid. Een interactieve cursus over het autobiografische geheugen - Deze cursus is volgeboekt

Draaisma, prof. dr. Douwe, Ozenga, Bertine - Hoor/werkcollege (7x) - € 167,00

Deze cursus is vol. U kunt zich niet meer inschrijven.

In deze cursus gaat u aan de slag met uw eigen herinneringen. Bij ieder college horen huiswerkopdrachten. Zo wordt u voor de eerste bijeenkomst gevraagd uw eerste herinnering op papier te zetten en er een korte vragenlijst over te beantwoorden. De herinneringen en uitkomsten van het minionderzoekje worden tijdens het college besproken en in een theoretisch verband geplaatst.

Leeskamer Levenskunst: ken uzelf - Een psychologisch fundament voor zelfkennis

Vogel, dr. dr. Marianne - Werkcolleges (6x) om de twee weken - € 167,00

Deze cursus is vol. U kunt zich niet meer inschrijven.

Ken uzelf - dat is de prachtige spreuk die op de tempel van Apollo stond, waar de Grieken het orakel van Delphi raadpleegden. De klassieke en nog altijd geldige gedachte erachter is dat levenskennis en levenskunst beginnen met zelfonderzoek. Dat werkt bevrijdend en maakt je meer mens. Hiervoor onderzoeken we in deze leeskamer levenskunst drie invloedrijke en succesvolle psychologische theorieën.

Machtige mensen - Hoe wij leiden en geleid worden

- Werkcollege (6x) - € 155,00

Elk mens is in zekere zin een leider. Je beïnvloedt anderen, en anderen beïnvloeden jou. Dat vindt bewust en onbewust plaats in kleine verbanden (zoals een gezin of vriendenkring), en in grote verbanden (zoals een organisaties of samenleving). Sommige mensen ervaren we als grote ‘leiders’. Ze zetten iets in beweging, geven richting, en weten anderen daarmee te verbinden. Wat zijn kenmerken van leiderschap? We gaan dat verkennen met behulp van onze eigen kennis en ervaring uit het verleden en heden.