Geschiedenis en archeologie

Kruistochten, kerken en ketters rond 1200 - Noord-Nederland in Europees perspectief

Eskes, drs. joost - Hoorcolleges (10x) met gelegenheid voor vragen en discussie - € 232,00

Rond 1200 vindt in Europa een snelle economische expansie plaats. Trefwoorden zijn verstedelijking, gotiek, riddertijd, verstatelijking, de triomf van het pausdom, kruistochten en de strijd tegen ketterij. Hoe beleefde het afgelegen Noord-Nederland deze periode? In deze cursus plaatsen we de geschiedenis van Noord-Nederland in Europees perspectief.

“Caesar-Augustus” Mussolini verovert Rome - Architectuur, monumentenzorg en stedenbouw in het fascistische Rome

Visser, drs. Romke - Hoorcolleges (6x) met ruimte voor vragen en discussie - € 145,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven.

Het hedendaagse Rome presenteert zich aan de toerist, zoals het fascistische regime dat eigenlijk wenste. Mussolini gebruikte de stad als “Gesammtkunstwerk” bij de representatie van zijn macht. Hij borduurde daarbij voort op eerdere plannen en het zou tot de Olympische spelen van 1960 duren voordat het Rome van Mussolini klaar was. 

Opkomst en ondergang van het sovjetcommunisme. - Erfenis en erfgenamen

Renner, prof. dr. Hans, Bosscher, prof. dr. Doeko - Hoorcolleges (8x) met ruimte voor vragen en discussie - € 195,00

 Dit jaar herdenken wij dat 30 jaar geleden, in november 1989, de Berlijnse Muur viel. Deze val luidde het einde van het communistische tijdperk in. Twee jaar later viel de Sovjetunie uiteen. In deze collegereeks wordt het sovjetcommunisme onder de historische loep gelegd.

Het raadsel der runen nader belicht - Onderzoek naar een ongewoon alfabet

Looijenga, dr. Tineke - Hoorcolleges (5x) met ruimte voor vragen - € 123,50

Het runenalfabet is ontstaan in het begin van onze jaartelling. Al snel heeft dit schrift zich verspreid onder diverse Germaanse volkeren. We vinden inscripties in een groot deel van Europa, maar waar men is begonnen met dit schrift, en waarom, is nog altijd een raadsel. Ook de vraag welk alfabet het model was voor het runenalfabet is niet beantwoord.  Aan de hand van de vindplaatsen van objecten met runen en met behulp van archeologie en geschiedenis gaan we kijken of we toch wat vragen kunnen beantwoorden, of in ieder geval theorieën kunnen opstellen die in een bepaalde richting wijzen.

Bevroren Schatten - Het 'Smeerenburg'project

Hacquebord, prof. dr. L. - Hoorcolleges (6x) met ruimte voor vragen en discussie - € 145,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven.

Over het bijna mythische 'Smeerenburg' was maar weinig bekend, goede beschrijvingen van de nederzetting ontbraken. In de zomers van 1979, 1980 en 1981 werd daarom door het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen een drietal expedities naar Spitsbergen georganiseerd om archeologisch onderzoek te gaan naar de nederzetting. Ondanks de moeilijke arctische omstandigheden werden veel gegevens verzameld die een nieuw licht wierpen op een stukje Nederlandse geschiedenis.

Nog is Polen niet verloren - Een geschiedenis midden in Europa

Kraft van Ermel, MA, Nicolaas - Hoorcolleges (10x) - € 232,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven.

Polen geldt als een van de lastige landen binnen de EU: de rechtstaat staat onder druk en de huidige regering voert een uiterst nationalistisch beleid. Deze ontwikkelingen kwamen niet zomaar uit de lucht vallen: het heeft alles met Polens lastige geschiedenis te maken. Dit heeft Polen tot een strijdvaardige natie gemaakt.

Banzai! Japan 1900-1943 - Opkomst en ondergang van een nieuwkomer op het wereldtoneel

Koningsbrugge, prof. dr. J.S.A.M. van - Hoorcolleges (10x) met ruimte voor vragen en discussie - € 232,00

Japan was het laatste land dat het Imperialisme omarmde. De Japanse staat nam welhaast uit het niets een plaats in op het wereldtoneel. Hoe was dit mogelijk? Hoe raakte Japan betrokken bij de Eerste en Tweede Wereldoorlog? In deze cursus zullen de eerste cruciale 40 jaar van de 20ste eeuw vanuit Japans perspectief worden belicht.