Filosofie

Betere mensen of: de tirannie van de norm -

Tuuk, drs. Edward van der - Hoorcolleges (10x) met ruimte voor vragen - € 235,00

In onze moderne samenleving heet vrijheid het hoogste goed, maar staat het leven steeds meer in het teken van voldoen aan de norm. Normen sturen het gedrag van burgers en werknemers in een gewenste richting; ze definiëren wat als normaal of wenselijk geldt, en wat als afwijkend of onwenselijk.

Wat is de mens, of wie zijn wij eigenlijk? - Een 21ste eeuws antwoord op de vraag van Kant

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - Hoorcolleges (10x) met ruimte voor vragen en discussie - € 232,00

Om de nieuwe onoverzichtelijkheid van het heden en de toekomst aan te kunnen, is het zinvol om helderheid te krijgen over het web waaruit ons zelfbeeld is gesponnen. Aan de hand van een cultuurfilosofische geschiedenis van de moderne tijd onderzoeken we de filosofische mensbeelden, met name vanaf de Verlichting, die inzicht geven in de bronnen van ons moderne zelfbeeld.

Waarom zou je volwassen worden? - Neimans vervolg op morele helderheid

Bolhuis, drs. Petra en drs. Theo Meereboer - Hoorcolleges (10x) met ruimte voor vragen en discussie - € 232,00

Durven denken lijkt synoniem te zijn geworden met het ontmaskeren van idealen en waarheden. Voortschrijdend inzicht lijkt noodzakelijkerwijs gepaard te gaan met het verlies aan geloof in idealen en optimisme. Of zoals Oscar Wilde zei; “Ik ben volstrekt niet cynisch, ik heb alleen ervaring.” Is volwassen worden daarmee het verlies aan geloof en optimisme? Neiman zet vol in op een andere beleving van volwassenheid dan toenemende berusting en cynisme

Het Tijdperk van de Tovenaars - Vier Duitse filosofen 1919-1929

Hupperets, drs. K.J. - Hoor-werkcolleges (7x) - € 183,00

In het boek 'Het tijdperk van de tovenaars' ('Zeit der Zauberer') beschrijft auteur Wolfram Eilenberge de jaren twintig van de vorige eeuw aan de hand van de levens van een viertal grote denkers, Martin Heidegger Ludwig Wittgenstein, Ernst Cassirer en Walter Benjamin 
Het zijn de jaren ná de economische crisis en de Eerste Wereldoorlog,  de jaren  vóór het opkomende Europese fascisme, maar ook het tijdperk van grote intellectuele creativiteit.

Godsdienstfilosofie Grote denkers over de wijsgerige godsvraag, deel II - Deze cursus is volgeboekt.

Hoving, drs. Hilde - Hoorcolleges (5x) met ruimte voor vragen en discussie - € 123,50

Aan de orde zullen komen het existentialisme van Heidegger, Sartre en De Beauvoir, het denken van Levinas en Hannah Arendt.  

Canon van de moderne westerse wijsbegeerte II - Filosofische klassiekers uit de Verlichting

Jagersma, drs. Arend Klaas - Hoorcolleges (10x) - € 232,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven.

In een nieuwe, vijfdelige leergang wordt de Canon van de moderne westerse wijsbegeerte gepresenteerd aan de hand van 50 sleutelteksten van filosofische kopstukken. Deel II van deze leergang besteedt aandacht aan 10 filosofische klassiekers uit het tijdperk van de Verlichting.

werkcollege bij de cursus Canon van de Westerse Wijsbegeerte, -

Jagersma, drs. Arend Klaas - 9 werkcolleges van 1 uur - € 50,00

Deelname aan het werkcollege is alleen mogelijk in combinatie met het hoorcollege. Als u aan het werkcollege wilt deelnemen, moet u zich hiervoor apart inschrijven.