Organisatie

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Senioren Academie Groningen, Friesland en Drenthe bestaat uit:


Prof.dr. D.F.J. Bosscher, voorzitter
Mw. H.M. Hijmans, vice-voorzitter en secretaris
T. Jensma, penningmeester
Mw. mr. A. van Weelden, vertegenwoordiger Stenden hogeschool
Mw. mr. F.G.H. Mulder, vertegenwoordiger Hanzehogeschool Groningen
Mw. E.T.M. Okkerse, adviserend lid en vertegenwoordiger van de Vrienden van de Senioren Academie

Medewerkers

Directeur: drs. Jacqueline Kampman


De administratie wordt verzorgd Groningen door:
Janita van Dijk
Karin Kist  
Kirsten Kuiken
 

Het secretariaat is elke werkdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
In het voorjaar en de zomer gelden er aangepaste openingstijden. 

 

 

Ingang Senioren Academie