12 maart 2019

Zomerprogramma en studiegids

Achter de schermen wordt weer druk gewerkt aan het zomerprogramma.

De Senioren Academie, vanaf komend najaar Hovo Noord Nederland, is bezig met een modernisering van gids en website. Deze gids is de laatste in de huidige opmaak. Vanaf de zomervakantie gaan we werken met een nieuwe vormgeving voor de cursusgids. Ook op het gebied van de website staan er veranderingen op stapel. We verwachten nog dit jaar of begin volgend jaar met een nieuwe website te kunnen gaan werken. Uiteraard zullen we u hierover tegen die tijd nog nader informeren.

De studiegids voor voorjaar/zomer 2019 zal rond 22 maart bezorgd worden. Vanaf die datum is het gehele programma ook te vinden op onze website en is inschrijving mogelijk via internet.

Wij willen u er graag nogmaals op attenderen dat de uiterste inschrijfdatum voor de cursussen ook echt als uiterste datum wordt gehanteerd voor inschrijving. 

Terugblik op voorjaarslezingen in Groningen en Friesland

Vrijdag 1 maart jl. vond weer de jaarlijkse Jan Snijderslezing plaats, ditmaals in het Academiegebouw in Groningen.

Onderwerp was het actuele onderwerp Over water. Prof.dr. Sybren Drijfhout sprak over de oorzaken van zeespiegelstijging en ging ook in op de rol van beleid en bestuur als belangrijke factoren die hierop van invloed zijn.

Er was veel belangstelling voor deze lezing.

De voorjaarslezing in Friesland vond plaats op dinsdag 5 maart jl. in de sfeervolle theaterzaal van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

Een groot aantal cursisten en andere belangstellenden wisten de zaal te vinden voor de spannende lezing van Prof.dr. Wouter Stol over Digitalisering en onze veiligheid. Daarbij vertelde hij hoe de digitalisering onze samenleving razendsnel verandert, vaak ten goede maar niet altijd. De vraag is hoe we als samenleving goed leren omgaan met de keerzijde van de nieuwe mogelijkheden. Tijdens deze lezing kwamen deze onderwerpen uitvoerig aan de orde. 

Kerstpakketten

De Senioren Academie heeft traditiegetrouw een kerstpakket voor docenten en personeel.

De kerstpakketten die over waren hebben een goede bestemming gekregen: een aantal mensen is verblijd via de stichting Aaltied Goud(vink).

Deze stichting heeft tot doel het uitvoeren van een samenhangend welzijnsbeleid in de gemeente Groningen om een samenleving te bevorderen, waarin ieder mens meedoet en van betekenis is.

Ludwig Trieling, voorzitter van de stichting Aaltied Goud, nam de kerstpakketten in ontvangst.

Sluitingen tijdens de zomerperiode

Op vrijdag gesloten
Vanaf vrijdag 10 mei t/m vrijdag 23 augustus 2019 is het secretariaat op vrijdag gesloten.

Zomersluiting
Vanaf maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019 is het secretariaat van de Senioren Academie beperkt geopend: van maandag tot en met woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Inschrijving voor de cursussen (via internet of per post) is in deze periode gewoon mogelijk.

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via het volgende emailadres: hovo@rug.nl

Wilt u volledig uitgeschreven worden en de studiegids niet meer ontvangen, dan kunt u hiervoor ook mailen naar hetzelfde emailadres.

Geeft u daarbij aan dat u volledig uitgeschreven wilt worden. Bij uitschrijving worden al uw gegevens uit ons adressenbestand verwijderd.