Drenthe

Wat in het brein is bewustzijn? - De plaats van emoties in theorieën over lichaam en geest

Slurink, dr. P. - Hoorcollege (8x) met ruimte voor vragen en discussie - € 178,50

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven. 

Al eeuwen proberen filosofen het bewustzijn te begrijpen. Ze hadden dikwijls vooral moeite met de plaats van emoties in hun theorieën. Hersenwetenschappers claimen dat wij slechts ons brein zijn en de vrije wil onzin is. Maar waarom zijn we dan geen robotten? Waarom voelen en ervaren we de wereld?

Prehistorische culturen - Zes capita selecta

Looijenga, dr. Tineke - College met ruimte voor vragen en discussie (6x) - € 145,00

Deze cursus bespreekt een aantal aspecten van intrigerende culturen die in Europa vanaf het Neolithicum tot in de vroege middeleeuwen hun sporen hebben achtergelaten. We behandelen het Indo-Europees waarvan de oorsprong door sommigen al in het Neolithicum wordt geplaatst en door anderen in de Bronstijd. We bespreken enkele theorieën over die oorsprong. Dan de megalieten en rotstekeningen, gevolgd door de Pictische monumenten en de beeldstenen van het Zweedse eiland Gotland. De cursus eindigt met runeninscripties uit de periode 150-700 na Chr.

Het Leven in de middeleeuwen - Cultuurgeschiedenis van middeleeuws West-Europa

Weertman, drs. Georgine - Hoorcolleges (10x) - € 232,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven. 

De middeleeuwen kennen wij enerzijds als een barbaarse periode, de ‘donkere middeleeuwen’ van wetteloosheid, strijd, heksenverbrandingen en pestepidemieën. Anderzijds hebben wij voorstellingen van vrome monniken, geharnaste ridders en schone jonkvrouwen.
We verlaten in deze cursus deze stereotiepe en geromantiseerde beelden en betreden een realistischer pad dat ons leidt door de rijke duizendjarige middeleeuwse cultuur.  

Berlijn en de Tweede Wereldoorlog - Nadenken over ‘herinneringsplekken’ in de Duitse hoofdstad

Vogel, dr. dr. Marianne - Hoorcollege (6x) met ruimte voor vragen en discussie - € 145,00

In Berlijn is de Tweede Wereldoorlog nog altijd zichtbaar in talrijke ‘Erinnerungsorte’: plekken die voor een grote groep mensen een speciale betekenis hebben. Interessant is dat zo’n ‘plek’ ook een persoon, voorwerp of gebeurtenis kan zijn. Wat wordt herinnerd? Hoe? En wat zegt ons dat over de oorlog en over goed en fout?

Geschiedenis van Estland, Letland & Litouwen -

Hasselblatt, prof. dr. C. - 6 colleges - € 145,00

Deze drie landen zijn sinds 2004 lid van de Europese Unie en sinds 2011 (Estland), 2014 (Letland) en 2015 (Litouwen) van de eurozone. In 1918 verklaarden de landen zich onafhankelijk, zodat ze dit jaar honderd worden. Maar wat weten we eigenlijk van deze drie Baltische staten? Met een zwerftocht door de wisselvallige geschiedenis van drie van de kleinste volken van Europa krijgt u inzicht in deze boeiende Europese streek.

Moderne kunst van Europa - Van post-impressionisme tot en met postmodernisme

Vecht, drs. Ellen van der - Hoorcolleges (10x) - € 232,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven.

In 10 hoorcolleges krijgt u een overzicht van de moderne kunst van de afgelopen 130 jaar. In de late 19e eeuw worden door Van Gogh, Gauguin en Cézanne vastgeroeste regels langzaam losgelaten. We zien wie de grote ontwikkelingen in de 20e eeuw gaan bepalen. Alle grote namen komen voorbij.

Hoera!? Langer zullen we leven! - Veroudering en gezondheid vanuit humaan biologisch perspectief.

Bleumink, drs. Marianne - Hoorcolleges (5x) met ruimte voor vragen en discussie - € 123,50

Deze cursus is vol. U kunt zich niet meer inschrijven. 

Veroudering is een actueel vraagstuk. In de moderne westerse samenleving is de gemiddelde levensverwachting in de afgelopen eeuw verdubbeld. Beleven wij deze extra jaren in goede gezondheid? Of komt de 'ouderdom met gebreken'? Zijn 'verouderingsziekten' zoals diabetes type II en hart- en vaatziekten inderdaad een gevolg van veroudering of zijn ze eerder gerelateerd aan de moderne leefstijl?

Insectenwereld - Taxonomie, fysiologie en ecologie van insecten

Boele, drs. Kees - Zes colleges met ruimte voor vragen en discussie - € 145,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschijven.

Godfried Bomans had het met zijn prachtige hoofdpersoon Erik goed gezien: wij leven in een insectenwereld. Creepy Crawlies, zoals de Amerikanen ze vaak noemen, zijn letterlijk overal. Het gewicht van alle mieren samen is meer dan de totale menselijke biomassa. In deze cursus maakt u kennis met insecten. Hoe ze leven, zich voortplanten en waar ze leven.

Energiegeschiedenis van prehistorie tot de toekomst, met focus op Nederland - Klimaatproblematiek en duurzame energieomwenteling

Reijers, dr. J.A. (Tom) - Hoorcolleges (6x) - € 145,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is gepasseerd. U kunt zich niet meer inschrijven.

Via een reeks toevalligheden trad Nederland pas laat het moderne energietijdperk binnen. Dat werd met succes bekroond met belangrijke vondsten in Schoonebeek en Groningen. Aan olie en gas komt nu een einde. Duurzame energie is voor de toekomst. Maar fossiele energiedragers zullen nog lang belangrijk zijn in chemische en farmaceutische industrieën. Uitgelegd wordt hoe olie en gas ondergronds worden gevormd, verzameld, opgespoord in het verleden, heden en in de toekomst.

Van chaos tot hemelvaart: “alles verandert, niets vergaat”. - De Metamorphosen van de Romeinse dichter Ovidius.

Schoonhoven, dr. Henk - Hoor/werkcolleges (8x) - € 178,50

De inschrijfdatum voor de cursus is verstreken. U kunt zich niet meer inschrijven voor deze cursus.

Er zijn weinig geschriften uit de Romeinse Oudheid die zo’n invloed hebben gehad op de West-Europese cultuur als de 'Gedaanteverwisselingen’ (Metamorphoses) van Publius Ovidius Naso (43 v.Chr. – 17/18 n.Chr.). Beeldende kunsten, literatuur, opera, toneel etc. leveren daarvan tot op heden het bewijs.