Algemeen/multidisciplinair

Openingslezing Groningen 2019 - Naar een toekomstbestendig energiesysteem- Er zijn geen plaatsen meer beschikbaar

- Lezing - vrij

De traditionele manieren waarop de mensheid in haar energiebehoeften voorzag zijn niet vol te te houden. We moeten dus naar echt duurzame energiesystemen, maar hoe doen we dat?   

Klimaat en Energietransitie: - Niet wedden op één paard!

Smit Sibinga, prof. dr. C. Th, Broekers, ir. M.P - Hoorcollege(6x) met ruimte voor vragen en discussie. - € 155,00

Deze cursus is vol, u kunt zich niet meer inschrijven.

De verwarring kan niet groter! Is het klimaat nu echt door menselijk handelen aan het veranderen en is de peperdure energietransitie wel echt nodig? Het is tijd dat de klimaatwetenschap het woord neemt om opheldering te geven. Daar begint deze cursus mee.

Grenzkontakte - Een cursus voor Nederlanders en Duitsers

Brokmann-Nooren, dr. Christiane, Berkum, drs. Anja van - Vijf dagen (10 colleges) in Oldenburg, Groningen en Leer. - € 155,00

Deze cursus is vol. U kunt zich niet meer inschrijven.

In het kader van de samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg worden al meer dan twintig jaar activiteiten voor senioren aan beide universiteiten georganiseerd. In 1988 brachten 'Gasthörende' aan de universiteitvan Oldenburg voor het eerst een bezoek aan de Seniorenacademie Groningen. Er volgden meer ontmoetingsdagen, en vervolgens seminars en excursies. Vanaf 2000 is er zelfs een gemeenschappelijke cursus, Grenzkontakte.

Transitie en toekomst - Opera toont en toetst

Hek, Huub van 't - Hoorcolleges (8x) met ruimte voor vragen en discussie - € 189,00

De uiterste inschrijfdatum van deze cursus is verstreken. U kunt zich niet meer inschrijven. 

Transitie is het toverwoord om onze tijd te duiden. De oude ordening wordt langzaam vervangen door een nieuwe. De vormgeving van de oude zekerheden heeft zijn tijd gehad. Tijd dus voor reflectie en beraad. Welk geloof hebben wij in welke toekomst? Een nieuwe balans van individu en collectief? Nieuwe vormen van samenwerking? Volledige integratie van arbeid en kapitaal? Verstandiger zeggenschap en besluitvorming? Laten wij met elkaar nog veel meer vragen stellen. Aan de hand van opera's die transitie en toekomst als metafoor in zich meedragen stellen we ons vragen en zoeken we naar passende antwoorden.