Natuurwetenschappen

Dynamiek van de Nederlandse kust - Vorming – verandering – beheer

Borger, prof. em. dr. Guus J. - Hoorcolleges (10x) met ruimte voor vragen en discussie - € 232,00

In deze cursus worden de geologische processen behandeld die de kust langs de zuidelijke oever van de Noordzee hebben gevormd, de regionale ontwikkeling van de Nederlandse kust in drie perioden (vóór en na de aanleg van de eerste dijken en in de moderne tijd) en de actuele opgaven.